Salgsbetingelser

SEO Advisor omtales herunder som SA og tilbudstager som TT.

1. Indgåelse af aftale om løbende SEO på abonnement

Indgåelse af aftale er gyldig, når SA har modtaget onlinebestilling af SEO pakke og accepteret denne med en ordrebekræftelse.
SA kan til enhver tid annullere en onlinebestilling, såfremt den ikke lever op til pakkeindhold kontra ønskede hjemmeside optimering.

2. Google opdateringer af algoritmer

SA overvåger dagligt ændringer og signaler fra Google vedr. ændringer i de algoritmer, der bestemmer søgemaskine resultaterne.
Ændringer i algoritmerne varsles ikke forud og ej heller indholdet af ændringerne.
Derfor fraskriver vi os ansvar for ændringer i søgeresultaterne på baggrund af nye implementerede algoritme ændringer.
Ændringer der har stor indflydelse på resultaterne vil oftest blive offentliggjort af Google få dage efter de er udrullet.

Indtræffer en stor ændring, der har markant indflydelse på søgeresultaterne og negativ indvirkning på TT placeringer, kan SA ikke holdes ansvarlige, men vil arbejde fremadrettet på en fornuftig løsning ud fra den nye situation.

3 Abonnementets løbetid og fornyelse

Abonnementet løber 1 måned fra den dato det tegnes. Dato på ordrebekræftelse danner grundlag for opstartsdato.
Abonnementet kan opsiges med uden varsel.


4. Ændring af abonnement

Den valgte pakke kan ændres ved udgangen af hver måned.

5. Koder og adgang til Website m.m.

For at SA kan SEO optimerer TT website /webshop, er det nødvendigt, at SA får fuld adgang til CMS systemet sat FTP adgang.

SA skal ligeledes tilkobles Google Analytics og Google Webmaster Tools som administrator under hele forløbet.

6. Fakturering

Vederlaget faktureres fra dato for ordrebekræftelse og hver måned.
Betalingsbetingelser er 14 dage netto.

Ved manglende betaling faktureres rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker, hvorefter sagen viderebringes til ekstern inddrivelse.

7. Lovvalg og værneting

SA er under Dansk lov. Tvister afgøres ved Sø og Handelsretten, Århus.