Hvad er en Ankertekst?

En ankertekst, er den tekst der kan tilknyttes et link. Måske har du set, der popper en lille tekst op, når du holder musens pil på et link. Denne tekst benyttes bl.a. til at gøre et website mere brugervenligt, så brugeren får en kort beskrivelse af hvad der kommer frem, hvis linket klikes.
Søgemaskinerne læser ankerteksten og tager den med i beregningen af hvor godt et website bør placeres i søgeresultaterne.
Ankerteksterne på interne såvel som eksterne links, er derfor essentielle indenfor SEO optimering og kan benyttes strategisk til at være med til, at få et website placeret højt for et bestemt for eller sætning i søgemaskineresultaterne.
I 2012 kom en opdatering af Googles algoritme (læs om Google Penguin her), der sørger for, at de websites der har overoptimeret ved brug af ankertekster ikke tildeles en fordelagtig placering i så høj en grad, som det tidligere har været tilfældet.
I 2013 er det derfor vigtigt, at variere ankerteksterne såvel som selve link teksten (de ord der linkes med) for at undgå en straf.

Attributes

En attribut kan tilføjes en html kode f.eks. koden til visning af et billede. Indenfor SEO benyttes atributes til at tilføje en beskrivelse til et billede, således at søgemaskinerne kan “læse” hvad der er på billedet.
De benyttes også til at give et link speciel funktion f.eks. Nofollow.

A/B split test

Ønskes 2 versioner af en hjemmeside testet op i mod hinanden, for at se hvilken version der f.eks. giver flest kundehenvendelser, kaldes det en A/B splittest.
Det benyttes i vid udstrækning til at afprøve forskellige opsætninger og farver på landingspages.
En grøn knap frem for en rød knap, kan f.eks. i visse tilfælde betyde at 10% flere kunder køber – den slags tester man med en A/B test frem for bare at ændre farven og krydse fingre.